Arcanum DVD könyvtár II.

Gyártó: Arcanum
Kiszerelés: doboz
Várható szállítási határidõ: Raktárról
Jutalompontok: 40
Bruttó ár: 12,700 Ft
Mennyiség:  Kosárba Tesz
Arcanum DVD könyvtár II.
A DVD-ROM tartalma:
Magyar életrajzi lexikon — A közel 20.000 szócikket tartalmazó négykötetes lexikon az első hazai kísérlet egy általános, a magyarság teljes történetét átfogó életrajzi lexikon megteremtésére.
Finály Henrik: A latin nyelv szótára — az először a 19. század végén megjelent, máig alapműnek tekinthető latin szótár, 61.000 címszavával.
Ókori lexikon — Pecz Vilmos lexikonja mintegy 9000 címszavával az egyetlen átfogó, csak az ókorra koncentráló, 2400 oldalas, közel 1000 illusztrációt tartalmazó lexikon.
Tótfalusi István: SzóTárLat — Magyar etimológiai nagyszótár, Színes szinonimaszótár, Idegen idézetek szótára, Kiejtési szótár, Kis magyar nyelvklinika, Irodalmi alakok lexikona, Ki kicsoda az antik mítoszokban, Ki kicsoda a Bibliában, Ki kicsoda Shakespeare világában.
Elektronikus Régi Magyar Könyvtár — a magyar nyelvű, továbbá a magyarországi írásbeliség nyomtatott részét a kezdetektől a szatmári békéig terjedő időszakból Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár című műve tárta fel elsőként a teljesség igényével kora tudományos színvonalán.
Petrik Géza: Magyar könyvészet — az adatbázis az 1712 és 1920 közötti időszakra vonatkozó retrospektív könyvészeteket foglalja össze.
Szinnyei: Magyar írók élete és munkái — A 14 kötetes, mintegy 30.000 életrajzot tartalmazó írói lexikon teljes anyaga ma is nélkülözhetetlen forrás az irodalomtudomány iránt érdeklődők, diákok számára.
Németh László összes művei — az adatbázis Németh László teljes életművét, levelezését, csaknem 400 fényképet és egy teljes Németh bibliográfiát tartalmaz
Székelyföld és Erdély — Orbán Balázs: A Székelyföld leírása — történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból, valamint Orbán Balázs: Torda város és környéke; a Magyar Történelmi Társulat Erdély c. kötete és Miski György: Erdély című munkája.
A magyar viseletek története — Az 1900-ban megjelent gyönyörű, gazdagon illusztrált, tudományos igényességgel elkészített mű a maga nemében máig páratlan, úttörő munka, a könyvárverések „sztárdarabja”. A könyvet 39 színes és 71 fekete-fehér rajzolt és festett tábla 1500 illusztrációja díszíti.
Vasárnapi Újság 1854—1860 — a 19. századi népszerű hetilap első hat évfolyamának teljes szöveg- és képanyaga.