Arcanum DVD könyvtár III.

Gyártó: Arcanum
Kiszerelés: doboz
Várható szállítási határidõ: Raktárról
Jutalompontok: 40
Bruttó ár: 12,700 Ft
Mennyiség:  Kosárba Tesz
Arcanum DVD könyvtár III. — Történelem
A DVD-ROM tartalma:
Rubicon archívum 1990—2003 — A közismert, népszerű történelmi folyóirat 1990 és 2003 októbere között megjelent összes számát tartalmazza az összes illusztrációval együtt
Az 1848—1849-iki szabadságharc története — Két munkát tartalmaz: Gracza György: Az 1848—1849-iki forradalom és szabadság-harcz, ill. A szabadságharc története képekben
Magyarország vármegyéi és városai — A teljes „Borovszky” kötetei egyben: Bihar vm., Heves vm., Szabolcs vm., Zemplén vm., Abaúj-Torna vm., Bars vm., Bács-Bodrog vm., Esztergom vm., Győr vm., Hont vm. és Selmecbánya, Komárom vm. és Komárom, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., Fiume és a magyar-horvát tengerpart, Gömör-Kishont vm., Nógrád vm., Nyitra vm., Pozsony vm. és Pozsony, Somogy vm., Temes vm. és Temesvár, Torontál vm., Vas vm.
A Magyar nemzet hadtörténelme — Bánlaky József csaknem fél évszázados munkássága során írt legnagyobb szabású munkája a 24 kötetes mű.
Hóman Bálint munkái — Hóman Bálint történetírásunk mindmáig egyik legjelentősebb, ma is korszerű tudósa, történetíróként és kultúrpolitikusként is jelentős életművet hagyott maga után, melynek méltó megörökítését szolgálja kiadványunk, mely az alábbi munkákat tartalmazza: Egyetemes történet; Magyar történet; Szent István; Magyar pénztörténet; A magyar királyság pénzügyei…; Magyar városok az Árpádok korában; A magyar hún-hagyomány és hún monda; A Szent László-kori Gesta Hungarorum; Ősemberek — ősmagyarok. Ezenkívül számos tanulmány, bibliográfia teszi teljessé kiadványunkat.
Kossuth Lajos összes művei — Kossuth Lajos összes, eddig kiadott munkájának digitális változata
Kossuth Lajos hírlapírói munkássága — Kossuth Lajos a később megvalósuló politikai gondolatait hírlapírói tevékenysége keretében érlelte és tette közzé. Kiadványunkban a három legfontosabb lapot tesszük most közzé, amelyet szerkesztett, illetve amelyben rendszeresen publikált: Pesti Hírlap, Hetilap, Kossuth Hírlapja
A magyar nemzet története — Három munkát tartalmaz: Szalay—Baróti: A Magyar Nemzet története; Szilágyi: A Magyar Nemzet Története; Magyarország történeti emlékei az 1896. évi ezredéves országos kiállításon
Marczali: Nagy képes világtörténet — A 8000 oldalas mű 2000 ábrájával, metszetével, több tucatnyi színes mellékletével, térképvázlatával mindmáig az egyik leggazdagabban illusztrált világtörténelmi referenciaként szolgáló mű.
Ókori lexikon — Pecz Vilmos lexikonja mintegy 9000 címszavával az egyetlen átfogó, csak az ókorra koncentráló 2400 oldalas, közel 1000 illusztrációt tartalmazó lexikon.gyar történeti életrajzok — A 19—20. század fordulóján jelent meg a kor kiváló történész-írói tollából 57 jeles történelmi személyiségünk életrajza, amelyek viharos történelmünk évszázadainak 57 szeletét tárják fel a tatárjárás utáni időszaktól a kiegyezés koráig, Kun Lászlótól Széchenyi Istvánig.