Arcanum DVD könyvtár V.

Gyártó: Arcanum
Kiszerelés: doboz
Várható szállítási határidõ: Raktárról
Jutalompontok: 40
Bruttó ár: 12,700 Ft
Mennyiség:  Kosárba Tesz
Arcanum DVD könyvtár V.
A DVD-ROM tartalma:
Magyar néprajz
A kurrens magyar néprajzi könyvkiadás két meghatározó, gazdagon illusztrált alapműve — Magyar Néprajzi Lexikon ill. Magyar Néprajz —, amelyek szakembereknek szóló tudományos kézikönyvként és a téma iránt érdeklődő laikusoknak szóló ismeretterjesztésre egyaránt kiválóan alkalmasak.
A magyar nyelv értelmező szótára
A hétkötetes értelmező szótár a 20. századi magyar egynyelvű lexikográfia legnagyobb alkotása. A szótár elektronikus változata kivételes lehetőséget teremt a legváltozatosabb felhasználásokhoz, mind a nagyobb igényű filológus közönség, mind a lelkes ifjú diákok számára.
A magyar nyelv szótára
A bámulatos munkával összegyűjtött mű anyaga a szavak értelmezését illetően még ma is egyedülálló értéket képvisel, a magyar nyelv egy korábbi állapotának hű tükre, számos, azóta nyelvünkből már kiveszett szó tára. A „Czuczor—Fogarasi” sokáig nélkülözhetetlen kézikönyve volt az anyanyelvünkkel foglalkozóknak, s manapság is a magyar nyelvészet páratlan kincse.
Régi magyar szólások és közmondásokA 19. század négy legismertebb szólásgyűjteményének (Margalits, Dugonics, Erdélyi, Sirisaka) elektronikus kiadása.
Magyar művelődéstörténet
A Magyar Történelmi Társulat gondozásában, Domanovszky Sándor, valamint Balanyi György, Lukinich Imre, Mályusz Elemér, Miskolczy Gyula, Szentpétery Imre, Váczy Péter, Varjú Elemér, Wellmann Imre szerkesztésében 1939—1942 között jelent meg az ötkötetes, azóta is páratlan munka.
A múlt magyar tudósai
A 105 legkiválóbb magyar tudós életét és munkásságát feldolgozó, az Akadémiai Kiadónál megjelent kismonográfia, arcképekkel, gazdag bibliográfiával.
Deák Ferenc munkái
A forrásértékű szövegtár egységes szerkezetben teszi közzé a hozzáférhető, jelentősebb terjedelmű Deák-szöveget: nyomtatott műveket, beszédeket, hivatali iratokat, valamint a levelezést.
Japán — képes kulturális atlasz
A Nagy Z. László fotóművész közel 2000 színes felvételét tartalmazó album bemutatja Japán nevezetes műemlékeit, kertjeit, turisztikai látnivalóit és természeti szépségeit.
A magyar irodalom története
A magyar irodalom történetét bemutató CD három, önmagában is hatalmas terjedelmű művet tartalmaz: Beöthy Zsolt: Képes magyar irodalomtörténet; Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténet; Lóránt Czigány: Hungarian Literature (angol nyelvű).
Régi Nyomtatványok Tára
A Régi Magyar Könyvtár III. kötetét és pótlásait (a magyarországi szerzők külföldön megjelent műveit veszi számba), a külföldi szerzők magyar vonatkozású műveit gyűjtő Apponyi-katalógust és az ún. Antiqua-katalógust tartalmazza.
Kézirattár
Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára cédulakatalógusának — amely a történeti, irodalomtörténeti és művelődéstörténeti kutatások egyik legfontosabb forrásbázisa — digitális kiadása: Latin nyelvű kódexek, Újkori latin nyelvű kötetes kéziratok, Magyar nyelvű kötetes kéziratok, Levelestár, Analekta, Fondok (hagyatékok, irattárak, gyűjtemények)
Parlamenti Napló 1990—2004
Az 1990—2004 közötti időszak plenáris ülésein készült jegyzőkönyvek teljes szövegét tartalmazza, a papírkiadású Országgyűlési Napló alapján készült (CD-n csak 2002-ig hozzáférhető!).
Századok 1867—1880, 1994— 2003
A 2004-ben már a 137. évfolyamánál járó mértékadó történelmi szakfolyóirat első 14 esztendejének és elmúlt évtizedének teljes anyaga.
Byte archívum 1997—2002
A mértékadó számítástechnikai folyóirat összes megjelent száma, illusztrációja.
Kutyatár
A jól ismert Szinák—Veress szerzőpáros öt nagyszerű könyvének elektronikus változata. Több ezer oldal szöveg, kép, a világ összes kutyájának fajtaleírása, fotója, tenyésztése, kiképzése, kutyák táplálása, gondozása.
Madaraink
A Millennium után megjelent két meghatározó ornitológiai munka elektronikus változata — Chernel István: Magyarország madarai; Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról. Ráadás: 67 madár „énekének” hangzó anyaga
Virágaink
Két alapvető munka teljes anyagát tartalmazza. A Hoffmann—Wagner: Magyarország virágos növényei c. munka tudományos alaposságú, illusztrációkkal, Rapaics műve (A magyarság virágai) a virágok kultúrtörténetével foglalkozik.